Asal Usul Surabaya Bahasa Jawa, Unsur Intrinsik | Terlengkap!

4 min read

Asal Usul Surabaya Bahasa Jawa

Asal usul Surabaya bahasa jawa – Halo sobat, kali ini mari kita membahas tentang asal usul Kota Surabya, pada penasaran kan secara Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan Kota Pahlawan.

Dari kisah Surabaya, memiliki banyak versi mulai dari sejarahnya, sampai cerita mitosnya Kota Surabaya. Nah, disini penulis akan membuat cerita Surabaya dari cerita mitosnya, mulai dari mnaskah drama, unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan ceritanya dinamakan Surabaya menggunakan bahasa jawa. Seimak selengkapnya dibawah ini 🙂

Asal Usul Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah sebuah kota yang terletak di negara Indonesia, Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jawa Timur dan sekaligus ibukota Provinsi Jawa Timur, yang terkenal sebagai “Kota Pahlawan”.

Pada umumnya masyarakat Kota Surabya menyebutkan, bahwa asal usul Kota Surabaya adalah dari kata Sura ing Baya, Sura yang berarti berani dan Baya yang berarti mara bahaya, jadi artinya adalah “Berani dalam menghadapi marabhaya (tantangan)”.

Namun ada yang mengatakan bahwa asal usul surabaya itu, berasal dari perkelahian antara sura (ikan hiu) dan baya (buaya), yang sama-sama kuatnnya, tepatnya di Laut Jawa.

Berikut asal usul Surabaya bahasa jawa, menurut versi mitos, yang dapat penulis sampaikan.

Baca juga : Legenda ande ande lumut dalam bahasa jawa, terlengkap dengan teks drama dan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya.

Asal Usul Surabaya Bahasa Jawa

Ing jaman biyen, teng lautan Pulau Jawa nuli kedadean tukaran antarane iwak sura (hiyu dan baya (boyo), hal meniko amergi antarane lautan kalian kali (sungai) niku jejeran.

Sura niku iwak hiu ingkang ageng lan kuat, Sura lan Baya sami-sami kuat, cerdik, rakus, lan sami-sami gamase.

Ing setunggaling dinten, Sura keliling ing lautan, badhe pados mangsa, ananging Sura sampun waleh kalian mangsane, amergi kirang mareki. Akhire Sura gadah ide pados mangsa ing kali (sungai). Bajur Sura pados mangsa dedepi lan mlumpat ing darat, dame mangsa kidang, kethek lan sak liane.

Ngoteniku Sura lakoni sabendino, mumpung dereng konangan kalian Boyo. Suwe-suwe Boyo nikuwau, gumun ngpo kok mangsane niku soyo suwe soyo sekedik. Banjur Boyo, ndedepi, sopo seng wus wani ing daerahe lan sampun mangani mangsa-mangsane.

Ing setunggaling dinten, Boyo mpun siap-siap ndedep ing mburine watu gede, lan Sura ndedep-ndedep ing jero banyu, Suro mikir menawi mboten enten Boyo, lan akhire Sura mlumpat lan mangsa kethek. Banjur Boyo medal, akhire Sura konangan.

Hal meniko ndadekne musuhan lagelut antarane Sura Lanbaya. Sue-sue kewan 2 ikumau kesel, amergi mboten enteng sing menang lan mboten enten singklalah, amer loro-lorone podo-podo kuat.

Sura (Hiu) dan Baya (Buaya) Membuat Perjanjian

Akhire amergi podo kesele lan mboten enten seng menang, kewan loro mau damel perjanjian.

“Wes, Sura aku kesel gelut terus” ucape Boyo

” Iya Boyo aku yo kesel, gelut terus ” Ucape si Sura. Banjur Boyo matur, piye carane ben ora ono tukaran lan rebutan kekuasaan malih, akhire si Boyo gadah ide.

” Kanggo nyegah tukarane awake dewe, piye nek dibagiae daerak kekuasaan iki, aku neng daerah kali iki, lan pangananku seng neng darat iku, Bnajur awakmu Sura, bagianmu ing lau iku, lan pangananmu kabeh seng ono ing jero laut”.

” Oh, iya sura aku setuju karo awakmu”. Amergi enten pembagian niki antarane Sura lan Baya mboten enten selisih, lan uripipun podo-podo enake, lan sepakat damel ngehormati wilayahe dewe-dewe.

Sura namung mubeng ing jerone segoro, lan pados mangsa seng enten ing segoro. Baya ngging ngoten, uripe kepinak mboten enten sing ngganggu lan mangsane mboten kelong.

Sue-sue Sura kapingn mangan kidang lan ketek, koyo mbiyen maneh, amergi mangsane sing saiki mboten mareki, lan kirang angeng. Akhire Sura iwak hiu niku pados mangsa ing kali kanti meneng-meneng ojo nganti ngerti Boyo. Sura mbaleni maneh sabendina golek panganan ing darat lan dibeto teng laut.

Boyo ngroso enten sing aneh, amergi mangsane saya kelong, Boyo langsung mikir menawi niku perbuatane si Sura. Akhire boyo pados akal damel jebak Sura.

Boyo, nyokot sikile kidang kersane mboten saget mlampah, banjur didekekne ing pinggir kalin lan Boyo ndelik ing burine watu. Sura koyo biasane dhekwene nededep-ndedep (mengintai) ing jero banyu, kepasan ono kidang ing pinggir kali. Sura wau langsung mangsa kidang lan dibeto teng laut.

Sura (Iwak Hiu) Melanggar Perjanjian

Boyo sing ngerteni kelakuanne Iwak Hiyu Sura wau langsung nesu lan ngadep Sura, amergi wes nglanggar janjine.

“Hei…..Suro ngopo kok awakmu nglanggar perjanjiane awakedhewe ? Awakmu kok wani-wanine neng daerah kekuasaanku ?” Pitakone Boyo kanti nesu.

” Nglanggar ? Kan kali iki ya enek banyune, aku kae kan wes ngomong nek aku iki penguasa banyu ? Kali iki kan enek banyune dadi ya daerah kekuasaanku barang”. Jawape Sura, kanti due roso salah. “Kali kuikan nggon pinggiran, daerah kekuasaanmu iku ya neng segoro”. Jawabe Boyo wegah kalah.

Nanging Ikan Hiu Sura tetep ngeyel ” Ora iso, soale aku ora ngomong nek banyu iku oramung segoro tapi yao kali”. “Wah…Kowe ngajak geger sura?”. “Ora, prosoku jawabanku bener lan masuk akal?”. ” Awakmu sengojo ngakali akau, aku ora bodo koyo seng mbok pikir”. Jawab baya kanti nesu.

” Aku ora gagas awakmu pinter opo ora, sing penting bayu segoro karo banu kali iku daerah kekuasaanku”. Jawabe Ikan Hiu Sura, kanti enteng. “Oh, nek ngono awakmu, due maksud ngapusi aku, iwak neng segoro kae ya akeh”. “Nek, pancen awakmu kepingn, aku ora nglarang awakmu golek iwak neng segoro”.

Si Buaya tambah nesu lan brongoten ngrasakne Sura “. Aku oraiso mangan iwak, lan akau orabiso kenek banyu segoro ! Nek ngunu perjanjiane awake dewe batal,  sopo seng paling apik gelute, lan sopo seng menang, iya iku seng dadi penguasa tunggale”. “Sopo seng wedi, ayo tukaran maneh”. Jawape Iwak Hiyu Sura, kanti nglawan.

Terjadinya Nama Surabaya

Akhire pertarungan antarane iwak hiu sura lan baya dibaleni malih, ananging tukarane sing niki tambah nemen, seru, lan dahsyat nganti-nganti gak enek sing wani nyedeki area pertarungan niku.

Ing pertarungan niku, podo-podo nyakiti, cokot-cokotan lan jotos-jotosan. Akhire ndadekne banyu ing daerah niku warnane abang amergi kenek getihe Sura lan Baya sangking luka keloro kewan iku. Kewan Iwak Hiu Sura lan Baya nikuwau gelot mboten leren-leren.

Sangking pertarungan nikuwau Baya nyokot buntute Baya nganti ameh pedot lan Sura angsal buntute Baya nganti buntute Baya nikuwau bengkong. Akhire Sura mbalek ing segara, lan Baya puas amergi sampun ngaselne daerahe.

Sura mboten saget teng punsdi-pundi amergi buntute sampun kelaran. Ing certa liya dikabarne nek Sura kalian Baya nikiwau mati amergi luka songko dhekwene tukaran.

Sangking pertarungan anatara Iwak Hiu Sura lan Baya niku dadeake masrakat berkesan, sing akhire didadekne jeneng kutha Surabaya, lan didadekne labang Kota Madya Surabaya nggih menika gambar Iwak Sura lan Baya.

Ing jaman sakniki, pertarungan ngerebutne wilayah pinggiran lan banyu mesti kedadean. Ing musim ketiga ngampi kadang panggen bendungan banyu dadi daratan garing nggih menika Surabaya, nanging ing musim rendeng kadang teko banjir niku nguasai Kota Surabaya.

Unsur Intrinsik Asal Usul Surabaya Bahasa Jawa

Berikut unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung dalam legenda kota surabaya bahasa jwa:

  • Tema : Pertarungan anatara Ikian Hiu Sura dan Buaya
  • Alur : Alur maju
  • Latar tempat : Di sungai dan di laut Latar waktu : Siang dan pagi hari Latar suasana : menegangkan
  • Tokoh dan penokohan : Ikan Hiu Sura Rakus, pembohong, egois Buaya : egois
  • Sudutpandang : Orang pertama dan kedua
  • Amanat asal usul Surabaya bahasa jawa

Hendaknya jika ada masalh diselesaikan dengan baik-baik dan dengan kepala dingin, karena jika diselesaikan dengan permusuhan akan menambah permasalahan yang baru.

  • Unsur Ekstrinsik Asal Usul Surabaya Bahasa jawa : Unsur budaya, sejarah dan moral.

Penutup – Asal Usul Surabaya Bahasa Jawa

Semoga Artikel ini dapat menjadi bahan referensi yang baik untuk Anda, dan dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan artikel asal usul nama surabaya dalam bahasa jawa. Selamat berkativitas kembali 🙂

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *